Filtrační věž TIGTOWER 1200

Filtrační věž TIGTOWER 1200 je primárně určena pro odsávaní svařovacích dýmů, které vznikají jako vedlejší produkt při svařovacím procesu. Společnosti v české republice zabývající se strojírenskou výrobou a při své činnosti využívají svařovací proces, jako součást svého výrobní technologie mají dlouhodobý problém s udržením přijatelných hygienických podmínek svých zaměstnanců na pracovišti. Svařovací dýmy jsou z hlediska škodlivosti na lidský organismus známy. Svými fibrogenními vlastnostmi přímo negativně ovlivňují zdraví pracovníků pohybující se na pracovišti.

Emisi vznikající při svařování můžeme odsát několika způsoby, které se volí z hlediska ergonomie, velikosti svařovaných dílců, technologie svařovacího procesu, postupu svařování, velikosti objektu, způsobu manipulace. Způsob odsávaní můžeme rozdělit z hlediska technologie odsávaní na dvě skupiny:

Odsávání lokální

 • Tigemma odsávacími rameny
 • Tigemma digestoři
 • Tigemma zákryty

Odsávaní prostorové

 • Tigemma odsávání z celého prostoru haly systémem „TCL“
 • Tigemma odsávání z celého prostoru haly systémem „Pusch Pull“

Princip odsávání

Je obecně známo, že svařovací dýmy, které vznikají při procesu svařování a jsou díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem lehčí než vzduch a po čas vlivem své teploty stoupají vzhůru kde ve výšce cca 4,5- 5m nad podlahou výrobní haly vytvářejí vlivem ztráty energie koncentrovaný oblak, který pokud se neodsaje, nabývá do objemu a postupně naplňuje prostor výrobní haly. Filtrační věž TIGTOWER 1200 využívá těchto vlastností svařovacího dýmu a konstrukce filtrační věže je tomuto přizpůsobena. Zařízení nasává shora pomocí středotlakého ventilátoru z výšky cca 4 – 5m m vytvořenou emisi do zařízení a přes filtrační materiál, který svými vlastnostmi efektivně odděluje pevné složky od nasávaného dýmu. Následně je vzdušina vrácena pomocí výdechových panelů nad povrch výrobní haly. Tento proces odsávaní a filtrování je kontinuální a v průběhu času dochází postupně k snižování nebezpečných koncentrací ve výrobním prostoru na přijatelné hygienické limity.

Výhody zařízení

 • Tigemma Proces odsávání lze ovlivňovat v čase pomocí nastavení hodin provozu zařízení v reálném čase.
 • Tigemma Zařízení lze v rámci pracoviště manipulovat v rámci objektu svařovací haly dle aktuální skladby svařovacích činností vycházející z reálné intenzity svařovacího procesu.
 • Tigemma Při instalaci zařízení nejsou potřeba žádné VZT potrubní prvky.
 • Tigemma Při vlastím svařovacím procesu svářecí personál nemusí zařízení jakkoliv obsluhovat, zařízení jede plně automaticky a nezávisle.
 • Tigemma Nízké provozní a pořizovací náklady (odpadá pevná instalace zařízení).
 • Tigemma Množstvím použitých zařízení a jejich odsávaného objemu v daném prostoru objektu svařovny se dá nastavit požadovaná efektivní výměna vzduchu.

Technická specifikace

TIGTOWER 1200 - technické data
Počet patron 9ks
Filtrační plocha celkem 180 m2
Zatížení filtrační plochy 66 m3/ m2.h-1
Rozměr filtrační patrony 901-001-009881 D327 x 1205mm
Typ filtračního materiálu Polyester s PTFE coating, Mat.: 973001
Klasifikace filtračního materiálu DIN EN 60335-2-69 M
Charakteristika obsahu vzdušniny (prachu) TZL (tuhá znečišťující látka)
Vstup vzdušniny Sací střecha 0,64m2
Výstup vzdušniny Výdech. otvory 2x0,76m2
Přívod stlačeného vzduchu 5,5-10bar dle ISO 8573.1 Tř. 3
Provozní tlak pneumatického systému čistění 4-4,5bar
Maximální spotřeba stlačeného vzduchu 6 Nm3/h
Napájení filtračního zařízení 3x230/400V, 50Hz dle ČSN EN 50160
Typ ventilátoru  Ziehl- Abegg  GR50C-4DN.H5.CR 113771/2F035
Sací výkon 3,3 m3/s-1  / 2450Pa
Otáčky ventilátoru 2498 ot/min/ 86Hz
Elektromotor ICE2
Příkon elektromotoru jmenovitý/ maximální 7,5/ 8,75 kW
Napájení elektromotoru 400V/ 690V/ 50Hz
Jmenovitý proud/ Maximální 8,4/ 14A
Objem prachového šuplíku 30 litrů
Rozměry zařízení (Š x H x V mm) 1970 x 1750 x 3880mm
Hmotnost zařízení 1513kg
Provozní teplotní rozsah -15° až +50°C
Hladina hluku dle ČSN EN ISO 11202:1997 LpA =70 dB

©2017 - 2016 - TIGEMMA, SPOL. S.R.O

753 64 BĚLOTÍN 36, TEL.: +420 581 698 480, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.